Home » Achtergrond

Achtergrond

Wat doet muziek bij mensen met dementie?
Het horen van muziek uit de kindertijd en jong-volwassenheid kan bij mensen met dementie herinnering oproepen aan vaak gelukkige (!) momenten in het verleden. Net als geur werkt muziek zeer sterk als ‘oproeper’ van beelden van elders en vroeger, en deze gelukkige herinnering zorgt voor een groter gevoel van geluk/welzijn in het heden.

Voor mensen met dementie betekent dit dat door dit verhoogde welbevinden hun onrust zowel als hun depressie afneemt. Er komt meer balans. Het gedrag wordt stabieler, rustiger. In sommige gevallen neemt het spraakvermogen toe (de verbale communicatie): mensen hebben weer woorden!

Effect van het luisteren
Door het terugvinden van herinneringen kan (tijdelijk) het contact met het eigen ‘ik’ worden hervonden. Vaak betekent dit dat ook de omgeving (d.i. verzorgenden, mantelzorgers) beter contact met de persoon met dementie krijgt. Het effect van het luisteren naar gepersonaliseerde muziek duurt enige tijd voort, ook nadat de muziek is opgehouden.

Kosten
Het zoeken naar de juiste gepersonaliseerde muziek kost tijd en moeite. Maar is die eenmaal gevonden, dan zal het mogelijk zijn om de luisteraar vele uren muziekplezier te bezorgen.

De kosten zijn relatief laag: een mp3-speler, een koptelefoon, een iTunes-kaart kosten samen ongeveer 100 euro. Daarnaast is een computer nodig om de (digitale) muziek in op te zoeken of op te slaan en om afspeellijsten in samen te stellen.

Baten voor de verzorgende
Vanzelfsprekend is dit verhoogde welbevinden van groot belang voor de verzorgenden c.q. mantelzorgers: rustiger en communicatiever gedrag van de persoon met dementie betekent een verlichting voor de zorg.

Mantelzorger
Ook voor de mantelzorger zelf kan het een helend proces zijn om te zoeken naar de meest dierbare muziek van de geliefde waar men voor zorgt. Vergelijk het met het samenstellen van een Levensboek/Herinneringenboek voor de geliefde. 

Mooiste muziek?
Het kan zijn dat dit niet de muziek is waar de geliefde in de recente jaren naar luisterde. ‘Mijn mooiste muziek’ slaat op de muziek uit de kindertijd en jong-volwassenheid, die mooie herinneringen oproept.

Ervaringsverhaal
De organisatie Music&Memory heeft ervaring opgedaan met het laten luisteren van persoonlijke muziek via iPods en mp3-spelers. Een ontroerend verhaal is te zien op Youtube

Wetenschappelijke onderbouwing
In zijn boek ‘Musicofilia’ beschrijft neuroloog Oliver Sacks de werking van muziek op de hersenen, onder andere voor mensen met dementie. In een video-fragment legt hij uit hoe muziek aan mensen met dementie een identiteit terug kan geven.
De organisatie Music&Memory verzamelt ervaringen en onderzoeksmateriaal om de theoretische en empirische bevindingen ook ‘evidence-based’ te maken.

In Nederland doet Annemiek Vink onderzoek naar de effecten en methoden van muziek(therapie) op mensen met dementie. Zij pleit voor het op veel grotere schaal opnemen van muziek in de dagelijkse zorgplannen voor mensen met dementie. Ook Anna Eva Prick verricht onderzoek op dit terrein. 

Story of Henry - Music & Memory: trial van de film 'Alive Inside' van Michael Rossato-Bennett.

In Een Vandaag aandacht voor muziektherapie. Muziektherapeut Manon Bruinsma, mantelzorgers en neuroloog Eric Scherder over de effecten van muziektherapie.

Download de brochure

Flyer iPod voor mensen met dementie